Close

Ocieplenie domu – Program Czyste Powietrze 2023 

Czyste Powietrze 2023 to program, dzięki któremu Polacy mają możliwość wymiany nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze. Co więcej, dofinansowanie można wykorzystać do ocieplenia budynku, wymiany okien i drzwi, a także do montażu paneli fotowoltaicznych. Od 2018 roku program pozwala na rozwój szerokiego spektrum działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej polskich budynków.

Ocieplenie domu - Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze 2023 – termomodernizacja Twojego domu

Program powstał aby poprawić jakości powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach programu przewidziano trzy formy dofinansowania realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych: dotację, pożyczkę oraz termomodernizacyjną  ulgę podatkową.

Od 3 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”, która przyniosła szereg zmian, w tym podwyższoną dotację na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Teraz można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia na cele określone w programie.

Poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze pozwala na znaczną redukcję kosztów wymiany źródła ciepła i termoizolacji budynków mieszkalnych.

Kompleksowa termomodernizacja umożliwia efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, wspiera ochronę środowiska, a przede wszystkim poprawia stan domowego budżetu. W ten sposób program przyczynia się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, ponieważ efektywna termoizolacja wpływa na zmniejszone koszty ogrzewania.

Kluczowe zmiany wprowadzone w ramach programu „Czyste Powietrze 2023” obejmują:

 1. Podniesienie progów dochodowych:
  • Próg dochodowy dla podstawowego dofinansowania wzrósł do 135 tys. zł/rok, z maksymalną dotacją wynoszącą 66 tys. zł.
  • Dla zwiększonego dofinansowania, próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.
 2. Zmiany w przypadku najwyższego poziomu wsparcia:
  • Wzrost progów dochodowych z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Wzrost progów dochodowych z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, a maksymalna dotacja wzrosła z 79 do 135 tys. zł.
  • Możliwość ubiegania się o 50% dotacji jako prefinansowanie inwestycji (przed jej rozpoczęciem).
 3. Warunki dla wykonawców:
  • Wykonawcy otrzymają środki na konto w ramach pierwszej transzy w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a pozostała część zostanie przelana w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji.
 4. Pozostałe zmiany:
  • Możliwość złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.
  • Kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania, dostępny dla inwestycji rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.
  • Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Założenia dotacji programu Czyste Powietrze 2023

Program Czyste Powietrze 2023 aktualnie przewiduje dopłaty do wymiany pieca czy dofinansowanie do ocieplenia domu. Jednak właściciele domów, niezależnie od podziału ze względu na dochody, mogą otrzymać dofinansowanie na ocieplenie domu i wymianę źródła ciepła, a także na modernizację CO i CWU, montaż wentylacji z rekuperacją czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto przypomnieć, że dotacja jest bezzwrotna i jej wielkość zależy od dochodów na osobę oraz zakresu modernizacji. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony przede wszystkim dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego oraz posiadaczy mieszkań wydzielonych w domu jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Początkowo program skupiał się na wymianie pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania, takie jak węzły cieplne, piece na pellet, ogrzewanie elektryczne czy gazowe. Obecnie działania obejmują również ocieplenie budynku, co znacząco wpływa na zatrzymanie ciepła wewnątrz w okresie zimowym i utrzymanie odpowiedniej temperatury latem.

Program Czyste Powietrze 3.0 wprowadza dodatkowe środki dla przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Aby otrzymać taką dopłatę, należy wykonać audyt energetyczny, a następnie spełnić wszystkie wymagania określone w jednym z wariantów audytu. Celem takiej termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok) lub o minimum 40%.

Jednak to nie koniec ułatwień – dla planujących termomodernizację przewidziano kolejne udogodnienia dotyczące audytu energetycznego.

Na co można otrzymać dotację w ramach programu Czyste Powietrze 2023?

W ramach Programu Czyste Powietrze można aplikować o dofinansowanie na następujące cele:

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz.
 • Wymiana przestarzałego pieca i zakup oraz montaż nowoczesnego źródła ciepła.
 • Zakup i instalacja różnych urządzeń i instalacji, takich jak pompy ciepła, kotły gazowe  czy węzły cieplne z przyłączem.
 • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych, w tym centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż systemów odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne.
 • Wymiana okien dachowych, fasadowych, drzwi zewnętrznych i bram garażowych (o ile garaż przylega do domu).
 • Ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku, na przykład za pomocą pianki poliuretanowej.
 • Zakup i instalacja systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie do audytu energetycznego

W ramach programu Czyste Powietrze, chcąc bardziej zachęcić osoby niezdecydowane do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji swojego budynku, wprowadzono możliwość pokrycia 100% kosztów audytu energetycznego. Ważne jest, że dopłata na audyt nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania, określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu.

Właściciele domów będą mogli wnioskować o maksymalnie 1 200 zł na wykonanie audytu energetycznego. Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów przygotowanego audytu. Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, takie działania mają zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc.

Dodatkowa możliwość skorzystania z programu “Stop Smog”

W ramach tego projektu, gminy mają możliwość realizacji kompleksowej termomodernizacji,  która będzie obejmować ocieplenie budynków oraz wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

W ramach programu „Stop Smog”, gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji, pokrywając pozostałe 30% z własnych środków. W rezultacie mieszkańcy gmin, na terenie których obowiązuje uchwała antysmogowa, mają szansę otrzymać bezzwrotną dotację pokrywającą nawet 100% kosztów przedsięwzięcia.

Program „Stop Smog” został zaplanowany na okres 2019-2024.

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o fundusze na termoizolację budynku?

Aby ubiegać się o dofinansowanie do ocieplenia domu w ramach Programu Czyste Powietrze, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub na stronie www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Wnioski można składać na inwestycje rozpoczęte (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) oraz inwestycje planowane. Warto zaznaczyć, że wnioski można składać elektronicznie, w formie papierowej lub przez bank, jeśli modernizacja ma być objęta kredytem. Inwestycję należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku, a wnioski można składać do 30 czerwca 2027 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z wnioskowaniem, można skorzystać z pomocy w urzędzie gminy oraz zadzwonić na infolinię Programu Czyste Powietrze pod numerem (22) 340 40 80, aby uzyskać odpowiedzi na pytania o program od doradców energetycznych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

Postanowienia ogólne

Administrator – firma "TERMO-STROP" Paweł Idczak, ul. Kaliszkowice Kaliskie 149, 63-510 Mikstat NIP 5140208803. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony termo-strop.pl na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest "TERMO-STROP" Paweł Idczak, ul. Kaliszkowice Kaliskie 149, 63-510 Mikstat NIP 5140208803.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są oddzielnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik może zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada Administrator oraz w jakich celach je przetwarza. Wówczas należy skontaktować się z Administratorem pod adresem termo-strop@wp.pl. Podany adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców działających na rzecz Administratora ("TERMO-STROP" Paweł Idczak), czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator przy świadczeniu na rzecz Użytkownika usług.

 • Kru.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Polska), ul. E. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, KRS: 0000434320, NIP: 9512360611, REGON: 14620372100000 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Korzystanie z serwisu termo-strop.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Kontakt

Kontaktując się z firmą "TERMO-STROP" Paweł Idczak za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

Formularze Kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. W niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje profilowanie, np. remarketing reklam. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Komentarze

Jeżeli Użytkownik chce dodać komentarz na stronie, musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.

W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona termo-strop.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej Użytkownik znajdzie wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony termo-strop.pl, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Strona termo-strop.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcjonalności zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Strona termo-strop.pl korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej termo-strop.pl.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony termo-strop.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej termo-strop.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie termo-strop.pl używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google.

Wyświetlając stronę internetową termo-strop.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę termo-strop.pl, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie termo-strop.pl do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Twitter – https://twitter.com/en/privacy, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej termo-strop.pl bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie termo-strop.pl Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Na stronie termo-strop.pl osadzane są wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo.

Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie termo-strop.pl do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi Użytkownika, to przed wizytą na stronie termo-strop.pl Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zapisz
Ustawienia plików cookie
Czyste Powietrze 2023
Zamknij