Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Prace zostały wykonane w sposób należyty, w przewidzianym w umowie terminie oraz jakości. Kadra pracownicza wykonawcy realizowała prace z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żelazna Brama"

Prace zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i wymaganiami inwestora. Mając na uwadze dobrą współpracę, terminowość i profesjonalizm możemy rekomendować usługi ww. firmy w zakresie docieplenia stropodachów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i odebrane bez zastrzeżeń, a kadra pracownicza podczas prac wykazała się pełną profesjonalnością. Prace zostały wykonane czysto i terminowo w związku z powyższym polecamy wykonawcę jako rzetelną firmę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu

Roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami umowy oraz terminowo zakończone. Na podstawie oceny realizacji w/w robót możemy stwierdzić, że firma dysponuje odpowiednim potencjałem wykonawczym i wykwalifikowaną kadrą pracowników.

PROOF-TECH Sp. z o. o.

Firma TERMO – STROP 2017r wykonała dla nas między innymi inwestycje dla: Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Centrum Handlowego „RONDO” w Bydgoszczy, NOVOSTRAD Sp. z o. o Olszyna. Prace zostały wykonane fachowo i terminowo, zachowując przy tym wszystkie zasady sztuki budowlanej oraz przepisy BHP.

Millenium - przy ul. Sztabu Powstańczego 1-15 (2019)

Termoizolacja stropów piwnicznych została wykonana w systemie Białe Ciepło®. Pracownicy firmy wykazali się fachowością, profesjonalizmem oraz dobrą organizacją pracy, a także należycie i staranie wykonali powierzone zadania. Rekomendujemy tego wykonawcę jako godnego zaufania.

Millenium - przy ul. Cytadeli Warszawskiej 2-8 oraz ul. Kasprzaka 2-8 2018

Termoizolacja stropów piwnicznych została wykonana w systemie Białe Ciepło®. Pracownicy firmy wykazali się fachowością, profesjonalizmem oraz dobrą organizacją pracy, a także należycie i staranie wykonali powierzone zadania. Rekomendujemy tego wykonawcę jako godnego zaufania.

Millenium - przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33 (2018)

Termoizolacja stropów piwnicznych została wykonana w systemie Białe Ciepło®. Pracownicy firmy wykazali się fachowością, profesjonalizmem oraz dobrą organizacją pracy, a także należycie i staranie wykonali powierzone zadania. Rekomendujemy tego wykonawcę jako godnego zaufania.

Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Firma jest godna polecenia, podczas realizacji inwestycji nie było żadnych problemów, wszyscy pracownicy to wyspecjalizowana brygada wykazująca się dużą pomysłowością i zaangażowaniem w powierzone zadania. Reasumując, z dotychczasowej współpracy z w/w firmą jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to firma godna polecenia.

ZNM Maria Glapa

Powierzone prace wykonawcze zostały solidnie, terminowo oraz z dużą estetyką otoczenia wykonane. Ponadto informujemy, że w okresie realizacji robót nie było żadnych skarg mieszkańców na uciążliwość wykonywanych prac. Firma w pełni zasługuje na powierzenie jej wykonania prac dociepleniowych.

Zakład Remontowo Usługowy

Współpraca z firmą TERMO-STROP gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie zgodnie z uzgodnionym terminem oraz zaangażowaniem. Podczas trwającej współpracy firma dała się poznać jako solidny i fachowy oraz godny polecenia partner.

TSG Usługi

Powierzone prace zostałī wykoanne zgodnie ze specyfikacją prac dociepleniowych, fachowo i terminowo. Firmę TERMO-STROP Paweł Idczak można polecić jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę prac dociepleniowych.

NIERUCHOMOŚĆ

Firma Pana Pawła wykonała w obiektach Współnot Mieszkaniowych przez nas zarządzanych 2012 i 2013 roku ocieplenie stropodachów metodą wdmuchowania w Krotoszynie, Biadkach, Ostrowie Wlkp. o łącznej powierzchni około 3280 m2. Powierzone prace zostały wykonane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dużą estetyką otoczenia.

Ostrzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Niniejszy informujemy że firma TERMO-STROP Paweł Idczak wykonała na nasze zlecenie w 2012 roku docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania budynków wielorodzinnych w Ostrzeszowie p powierzchni łącznej około 2700 m2.

SAW BUD

Stwierdzam, że firma TERMO-STROP posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Prace zosatłī wykonane z należytą starannością. Firmę TREMO-STROP oceniam jako wiarygodną i polecam innym inwestorom.