Close

Crossin Attic Soft na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów

Crossin Attic Soft, innowacyjna pianka poliuretanowa produkowana przez PCC Prodex Sp. z o.o., właśnie znalazła się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów opublikowanej przez Instytut Ochrony Środowiska. To oznacza, że produkt ten spełnia wymagania programu Czyste Powietrze, który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze skupia się na termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wymianie starych pieców na kotły 5 klasy i inne systemy grzewcze, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Produkty znajdujące się na Zielonych Urządzeń i Materiałów są gwarancją, że spełniają one wymagania programu i mogą być wykorzystywane w jego ramach.

Dzięki temu, że produkt Crossin Attic Soft znalazł się na liście ZUM, nabywcy mogą być pewni, że produkt ten nie tylko zapewnia wysoką jakość, ale również przyczynia się do ochrony środowiska i oszczędności finansowych. Wybierz piankę Crossin Attic Soft i skorzystaj z programu Czyste Powietrze!

Crossin Attic Soft na liście ZUM
Czyste Powietrze - Darmowa Konsultacja
Zamknij